Madam Bundsens Hus-Assens ældste hus fra 1572

Korsgade 11 er det ældste hus i Assens fra 1572 og er det bedst bevarede af de mange gavlhuse, der blev opført i Assens i Renæssancen.

Det to stokværk høje hus er 11 fag dybt og bygget i bindingsværk med højstolper i begge langsider. Gavlen er konstrueret med lange, svungne knægte, indstukne tværbånd og som dekoration flotte æselrygsbuer udskåret som rosetter, der dækker fodtømmerets stolper og skråbånd.

En særlig konstruktiv finesse knytter huset til sønderjysk byggeskik. Det er den plankeagtige forlængelse af første sals stolper ned over overgangsfoden og videre ned over stueetagens bjælkeender, der derved blev beskyttet mod indsivende regnvand.

Konstruktionen er dog nu delvis fjernet. I midten af det 18. århundrede blev nederste etages facade desværre ombygget med butiksvinduer og gavltrekanten afvalmet. Senere har H. H. Engqvist foretaget en istandsættelse af huset i 1953.